Általános Iskola

Minden, amit a Christophorus Waldorf Általános Iskoláról tudni érdemes

Pedagógiánk

Wooden toys description

A Waldorf-pedagógia egy igazán gyermekközpontú oktatási irányzat. Elismeri és tiszteletben tartja minden gyermek egyediségét, és a tárgyi tudás átadásán túl nagy hangsúlyt fektet a művészi és társas készségek fejlesztésére is. Már a Waldorf-óvoda igyekszik olyan légkört teremteni, amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat, és ebben a védett közegben szabadon kibontakoztathatják képességeiket, személyiségüket.

Mindez olyan tevékenységeken keresztül valósul meg, mint a kreatív játék, a művészeti alkotás, a mesés, verses, énekes, bábos foglalkozások, az ünnepek, aktív részvétellel a mindennapi tevékenységekben (például az étel elkészítésében).

A Waldorf-iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik. A szív iskolája, mert a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének nagy szerepet tulajdonít. A kéz iskolája is, mivel a kézügyesség fejlesztését ugyancsak segíti. A fej iskolázása pedig a hagyományos értelemben vett tananyag elsajátítását jelenti, de ezen túlmenően a pontos megfigyelés és az önálló gondolkodás, következtetés képességének fejlesztése is értendő alatta. Mindez játékosan, tevékenységbe ágyazottan zajlik, és mivel a gyerekek természetes érdeklődésére épít, a tanulás könnyed és örömteli.

Évtizedek tapasztalata mutatja azt, hogy a gyerekek nagyon szeretnek Waldorf-óvodába és -iskolába járni, és a későbbiekben úgy emlékeznek vissza ezekre az évekre, mint sorsformáló, az életben boldogulásukhoz kiváló alapot nyújtó időszakra. Szeretnénk minél több kisgyerek számára lehetőséget nyújtani, hogy ilyen értékes óvodai, iskolai években legyen részük.

Pedagógiai programunk itt érhető el.

Pedagógusaink

Türkössy Szilárd - osztálytanító

Még nem láttam olyan Waldorf-családot, akik megbánták, hogy végigmentek ezen az úton. 15 éve vagyok Waldorf-tanár, feleségemmel 7 éve élek Pécelen, 2 kislányunk büszke édesapjaként. A 15 év alatt pedig nem csak tanítottam, hanem cikkeket írtam, fordítottam, szaklapokat szerkesztettem és kutató munkát is végeztem. Főként Waldorf-gimnazistákkal, de általános iskolásokkal is foglalkoztam. Elsősorban angol nyelvet tanítottam, emellett biológiát és földrajzot is. Sokszor megtapasztaltam persze, hogy bár azt hittem, én tanítok, valójában a gyerekek sokkal többet tanítottak nekem. 12 évig dolgoztam a Gödöllői, majd három évig a Fóti Waldorf Iskolában. Többször jártam külföldön, voltam például Németországban, ahol a Potsdami Waldorf Iskolában alkalmazott portfolió műfaját igyekeztem alaposabban is megismerni. Ezt kollégáimmal bevezettük…

Hegedűs Bea - osztálytanító

Mindig arra készültem, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni. Az általános iskolai évek után Óvónőképzőben folytattam a tanulmányaimat, lelkesen készültem már az első évtől kezdve a szakmai gyakorlatokra. Sok remek élményt, örömöt éltem át a gyerekek között az óvodákban eltöltött idő alatt. Azonban megszületett bennem a döntés, hogy idősebb, nagyobb gyerekekkel fogok foglalkozni. Érettségi után ezért mentem az ELTE tanárképzőjére, ahol magyar-történelem szakon diplomáztam. Tanítottam két állami iskolában, és közben éreztem, hogy ez nem az az út, amin nekem járnom kell. Ebben a felismerésben segített, hogy a lányom Waldorf-óvodás volt, majd Waldorf-iskolába járt. Boldogan voltam tagja szülőként az óvodai és az iskolai közösségnek, ismerkedtem a pedagógiával: ébresztgetett, nyitogatott, és kezdtem másképp figyelni a gyerekekre, a vil…

Dudás Eszter - osztálytanító

Ahogy visszatekintettem a múltba annak okán, hogy hogyan is kezdődött el az én tanárrá válásom, eszembe jutott, egy emlék: még kisiskolás koromban részt vettem egy pályázaton, amiben elképzeltem a jövő iskoláját. Az egész tartalomra nem emlékszem, de arra igen, milyen szabadság-élményem volt, ahogy átéltem ezt a képet: ülünk a dombon egy szilvafa körül – az egész osztály –, és mindent, amiről tanulunk, meg lehet nézni, meg szabad fogni, és még használhatjuk is! Ez az élmény sokáig a homályba veszett. Jött a rajzolás, a drámajáték Gabnai Katalinnál, az ének tanulás Dékány Endrénél... Színésznőnek készültem. Voltam stúdiós az Arany János Színházban (tanított Keleti Pista bácsi), játszottam a Népszínház utazó társulatában, és szinkronizálni kezdtem. (Ez a tevékenységem hobbi szinten máig megmaradt.) Aztán, amikor várandós lettem a …

Kiss Ágota - osztálytanító

Száka Kornélia - osztálytanító

Száka Kornélia vagyok, két fiúgyermek édesanyja. Családommal Csömörön élünk. A pályaválasztás előtti gimnazista éveimben sok minden érdekelt, sok hivatás megfordult a fejemben: főként orvos vagy fizikus szerettem volna lenni. Ám egy csodás pálfordulat mégis másfelé sodort. Nagyon szerettem a gimnáziumot, ahol tanultam, s a tanáraimat. S az érettségi évében megérett bennem a gondolat, hogy nincs szebb dolog a világon, mint gyerekeknek átadni azt a tudást, amivel bírunk, megismertetni velük a világot, s helyes érzületű, bölcs gondolkodású, tevékeny emberekké segíteni őket a felnőtté válás útján. Így mindenki meglepetésére magyar nyelv és irodalom illetve filozófia szakra adtam be a jelentkezésemet. Az egyetem elvégzése után majd 10 éven keresztül egy középiskolában tanítottam, ahol már érlelődött bennem a gondolat, hogy új úton i…

Papp Réka - osztálytanító

Papp Réka vagyok, az ELTE tanító szakán végeztem. Általános iskolában Waldorf-iskolába jártam, ez az időszak nagyon meghatározó része volt az életemnek. Olyan jó élményeket, tapasztalatokat szereztem, amik a mai napig fontosak számomra. Már a waldorfos éveim ideje alatt egyértelmű volt számomra, hogy Waldorf-osztálytanítóként képzelem el a jövőmet, az ide vezető út volt a kérdéses: tanárként, vagy tanítóként tanuljak tovább. Egy évet töltöttem az ELTE néprajz szakán, ez idő alatt pedig megérett bennem a döntés: tanítóként szeretném a pályámat elkezdeni. Az egyetemi gyakorlataim csak megerősítettek abban, hogy a Waldorf-iskola az a hely, ami a legjobb mindenkinek – gyereknek, szülőnek, tanítónak egyaránt. Amit korábban csak éreztem, az egyre inkább tudatos döntéssé vált. Gyerekekkel az egyetem alatt kezdtem el foglalkozni. Különb…

Győrffy Lili - kézimunka- és euritmia-oktató

Lili alapos, precíz és türelmes oktatóként lépésről-lépésre segíti gyerekeink kézügyességének fejlődését. Együtt készítenek manókat és avatja őket a kötés, horgolás rejtelmeibe - így mindig életkoruknak megfelelő kihívások elé állítja őket, elősegítve ujjaik pontos összehangolását és kognitív képességeik fejlesztését. Elvégezte az euritmista képzést is, így egyedülálló módon iskolánkban két euritmia oktató is segíti gyermekeink fejlődését.

Rencz Máté - Bothmer-oktató

Slonszki Gyöngyi - euritmia

Slonszki Gyöngyi vagyok és az euritmiát tanítom az iskolában. Emellett gyógyeuritmia foglalkozásokat is tartok gyermekeknek és felnőtteknek. Az euritmiával a Solymári Tanárképzésen találkoztam először sok évvel ezelőtt. Az életutam Angliába vezetett egy helyi Camphillbe, majd onnan Londonba, az euritmia képzésre, amit 2003-ban befejeztem. Ezután visszatértem Magyarországra és 5 évig euritmiát tanítottam Waldorf iskolában: három évig Vácon majd két évig Kamaraerdőn. Eközben 2006-ban elkezdtem a gyógyeuritmia képzést Angliában nyári kurzusként. A gyógyeuritmia képzés végén gyakorlatot kellett csinálni, amit a Camphillben sikerült megcsinálnom 2008-ban.  Gyermekekkel foglalkoztam és szerettem volna ott maradni tovább a gyakorlat után, de sajnos erre akkor nem volt lehetőség, mert több euritmista is dolgozott a Camphillben. Egy isme…

Takács Nagy Jázmin - ének

Takács-Nagy Jázmin vagyok. Szerteágazó zenei tanulmányaim a klasszikus zene után a népzenére koncentrálódtak. 2022-ben diplomáztam a Zeneakadémia népi ének, népi citera-koboz-tekerőlant szakán. Öt éve foglalkozom aktívan zeneoktatással, illetve alternatív művészeti neveléssel. 2023-ban kezdtem meg a zeneterapeuta tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karon. Édesanyám pedagógiai munkássága nagyon meghatározó számomra, illetve az általános iskolában szerzett tapasztalataim, melyeket vidéken, egy igazán kislétszámú közösségben élhettem meg. A tanítás mellett aktívan zenélek is. A Tindia Zenekar énekese és brácsása vagyok. Fontos számomra, hogy a pedagógiai munkásságom során olyan légkört és teret tudjak biztosítani a gyerekeknek, melyben szabadon növekedhetnek és megtalálhatják az önmaguk építése felé vezet…

Sorecz Gabriella - német, mozgás

Szülőként kerültem először a Christophorus közösségébe. Két gyermekem van, a nagyobbik jár ide az iskolába, a kisebbik még óvodás.  Pályaelhagyó pedagógusként évekig adminisztratív területen dolgoztam, de hiányzott a mozgás és az emberi kapcsolatok. Ez idő alatt alternatív mozgást, természetgyógyászatot és érintésterápiát tanultam, és ezen a területen jelenleg is dolgozom.  2023. januárjában kezdtem el tanítani a Christophorus Waldorf Iskolában, először németet, majd később mozgást is.  "Waldorfosításom" folyamatban van, Bothmer képzésre járok, s a német órán is igyekszem hasznosítani az ott szerzett élményeket, ismereteket. Hérakleitosz egy hasonlattal beszélt a tanításról, miszerint az egy szikra lángra lobbantása, nem pedig egy üres vödör megtöltése. Ezt a szép gondolatot szem előtt tartva igyekszem minden nap a gyerekek köz…

Weszely Gabriella - kertművelés

Weszely Gabi vagyok és az Iskolánkba meglehetősen kacskaringós életút vezetett. A középiskola után Élelmiszermérnök diplomát (MSc.) szereztem, majd a 3 gyermekem megszületése előtt, illetve közben vállalati minőségbiztosítóként dolgoztam. Civil kezdeményezések hatására fordultam a fenntarthatóság felé, majd később a kertészkedés és a tudatosan vállalt döntések felé. 2015-ben végeztem a solymári Waldorf kertművelés-szaktanár képzésen, majd 2021-ben kertészmérnök (BSc.) képesítést szereztem. Mindhárom gyermekem óvodás kora óta Waldorf oktatási rendszerbe jár, így nem csak ők, hanem én is belenőttem ebbe a pedagógiába. Számomra az életben mindennek jelentősége van, minden összefügg és egy rendszert alkot. A növénytermesztés és az ételek elkészítése – mint két egymást kiegészítő terület - fontos eleme a mindennapjaimnak. Az ökológi…

Kollegáink

Massza Regina - iskolatitkár

Juhász Marcsi - konyha és takarítás

Iskolakertünk

Már régi álmunk volt egy olyan iskolakert kialakítása, ahol a gyerekek kapcsolatba kerülhetnek a földdel, veteményezhetnek, virágokat ültethetnek. Az iskolakert indulását az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló Országos Iskolakert-fejlesztési Program, Iskolakert Alapozó Alprogram III. üteme tette lehetővé 2020-ban, a szükséges eszközök biztosításával és szakmai segítségnyújtással.

Az iskolakert támogatói

2019-ben Iskolánk új helyszínre költözött, ami új feladatot adott: hatalmas terület, tele kihívásokkal. A hátsó udvarunk korábban teniszpálya volt, ide álmodtuk meg a kertet, azonban a megvalósítás hosszú és nehéz feladat, apró lépésekben dolgozunk rajta.

A kezdeti nehézségek után szép lassan elkezdődtek a munkálatok is. A korábban teniszpályaként üzemelő területről elhordták a salakot, süllyesztett ágyás készült a búzának, magaságyásaink lettek, elkezdtük a virágoskert létrehozását.

Harmadik osztályban kap helyet a gabona epocha. A gyerekek búzát vetnek, követik a növekedést, majd nyáron sor kerül az aratásra is, lisztet őrölnek, kenyeret sütnek. A búzatábla is az iskolakertben kapott helyet a süllyesztett ágyásban, így a gyerekek egész évben figyelhették a változásokat.

Magas agyasok az iskola udvaran
Kövekből álló sziklakert az iskola udvarán

Tavasszal a munkálatok miatt új helyre költöztettük a magaságyásokat, elvetettük az első magokat, hagymákat duggattunk, a gyerekek várták az első terméseket. Sok növényt kaptunk a szülőktől, így a virágoskertünk is szépült, növekedett.

Az ötödik osztályos növénytan epocha keretein belül a gyerekek sok növénnyel megismerkedtek, ennek lezárásaként pedig sziklakertet készítettek az iskola udvarára.

A földből sarjad a zöld.

A földből sarjad az élet.

Minden a fény fele tör,

mit a földi sötét szava éleszt.

- Kertész Eszter