Filozófiánk

2017. április 23.

Olyan értékrend közvetítése, amely talán kevéssé van jelen a mai világban, viszont mindenki vágyik rá.

Idegennyelv oktatás

2021. február 24.

Az embertani alapelvekhez igazodik az idegennyelv-oktatás is. A Waldorf-iskolák két idegen nyelvet oktatnak, amelyek közül általában az egyik az angol.

Üdvözlünk!

Wooden toys description

A Waldorf pedagógia egy igazán gyermekközpontú oktatási irányzat. Elismeri és tiszteletben tartja minden gyermek egyediségét, és a tárgyi tudás átadásán túl nagy hangsúlyt fektet a művészi és társas készségek fejlesztésére is. Az óvoda igyekszik olyan légkört teremteni, amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat, és ebben a védett közegben szabadon kibontakoztathatják képességeiket, személyiségüket. Mindez olyan tevékenységeken keresztül valósul meg, mint a kreatív játék, művészeti alkotás, mesés, verses, énekes, bábos foglalkozások, ünnepek, aktív részvétellel a mindennapokban.

A Waldorf iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik.

Aktualitások

Jelentkezés

Iskolánkba 1-7. osztályba folyamatos a felvétel.

Ötödikes osztálytanítót keresünk

Pedagógus diplomával rendelkező osztálytanítót keresünk a 2022/23-as tanévben ötödik osztályba lépő tanulóink számára.

A Waldorf-óvoda

A Waldorf-pedagógia iránt érdeklődők szemével próbáltam keresgetni az interneten, hátha találok egy rövid, de a legfontosabb sajátosságokra kitérő ismertetést az óvodai és iskolai tevékenységekről. Nem találtam. Így jött a gondolat, hogy megpróbáljam bemutatni egy Waldorf-óvoda mindennapjait és a kapcsolódó pedagógia vezérlő motívumait.

Blog

Michael – a félelem nélküli szabad akarat és a közösség ünnepe

A magyar nép történetében nem ismeretlen Szent Mihály napjának megünneplése. Áprilisban, Szent György napján hajtották ki az állatokat, szeptember végén pedig visszahajtották őket. Dalok is vannak ehhez: „Ősszel-ősszel Szent Mihály nap közeledik, a juhászok a juhokat számba veszik…” Vagyis – ahogyan a régi népi életben – a szokások és az ünnep a természet ritmusaival, valamint az ezzel összefonódó munkálatokkal szövődtek össze. Rudolf Steiner új tartalmat fűzött ehhez az ünnephez, ami Michaelhez, mint arkangyali lényhez s az emberiség jelenkori feladatához fűződik. Vagyis ahhoz a princípiumho…

Miért fontos, hogy a gyerekek házimunkát végezzenek?

Mindannyian olvastunk történeteket a mai huszonévesekről: a bumeráng generáció, a céltalan generáció, az idegesítő Y-generáció. Mindez csak néhány jelző arra, amit használni szoktak rájuk. Számos elmélet és vagy egymillió cikk található, amelyben megpróbálják elmagyarázni, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie ezeknek a fiatal felnőtteknek. De nézzük csak meg, hogy milyen jelzőkkel illetik a mi gyermekeinket: lusták, azt hiszik nekik minden jár, tech-függők… Valószínűleg van ezekben némi igazság, de nem érdemlik meg teljes mértékben ezeket a jelzőket. Abban azonban sokan egyet fognak érte…

Gondolatok a pedagógiánkról

Egy másik világ küldött engem, hogy milyen volt, már nem tudom, de tört sejtése vissza-fénylik színek nélküli fátyolon. S ahogy a föld sok látomásán régi hazám nyit néha rést: onnan túlról majd vissza-sejtem az örömet s a szenvedést. (Weöres Sándor) A hosszú nyári szünet után kezd megtelni az iskola udvara: napbarnított, vidám gyerekek, az őket kísérő szülők és pedagógusok találkoznak ismét egymással. Egyre többen leszünk, nevetés, beszélgetések foszlánya hangzik innen is, onnan is, közben elkészül a virágokkal feldíszített kapu, melyen majd a közösség új tagjai, az elsősök haladnak át tanító…

Események