Filozófiánk

Olyan értékrend közvetítése, amely talán kevéssé van jelen a mai világban, viszont mindenki vágyik rá.

Emberség, moralitás, egymás támogatása, öröm, gyermekszeretet, magasrendű világ-ideák, valódi emberismeret, a pedagógia és a közös út szeretete, felelősségvállalás, áldozatvállalás, testvériség, szabadság…

Célunk, hogy egy olyan közösség jöjjön létre, amelynek tagjai olyannyira a sajátjuknak érzik ezeket az értékeket, hogy készek tenni, dolgozni érte, akár anyagi ellentételezés nélkül, sőt, sok példát látunk arra, hogy akár anyagi ráfordítás árán is. Ha arra van szükség, jogszabályokban merülünk el vagy éjszaka még e-maileket váltunk, szervezünk, tárgyalunk, azaz dolgozunk az értékek megvalósításán, és nem arra várunk, hogy valaki ezt megtegye helyettünk.

Nagyon felemelő érzés az, amikor azt látjuk, hogy nehézségek, erőfeszítések, terhek elhordozása árán, de a közös munka gyümölcse beérik, és a célunk megvalósul. Az együttműködés során pedig mélyebben megismerjük egymást, belelátunk társaink életébe, odafigyelünk, szükség esetén pedig támaszt, segítséget nyújtunk egymásnak. Így akár életre szóló kapcsolatok is szövődnek szülő-szülő, szülő-tanár vagy tanár-gyerek között.