Ajánlatkérési felhívás iskolagyümölcs-programba

Ajánlatkérési felhívás iskolagyümölcs-programba való beszállítási szerződés megkötésére 2017

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma és e-mail címe: Alkotó Élet Egyesület, 2119 Pécel, Szent Erzsébet krt. 19/C. Képviselő neve: Bondor Tibor

 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: „Iskolagyümölcs-program megállapodás a fenntartott iskola részére”

 3. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az eljárást lefolytatják: Megállapodás az 29/2017. (VI. 7.) FM rendelete az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról 4.sz.melléklete alapján, 1-6 osztályos általános iskolai, ill. 1-2 osztályos tanulók (8 évfolyamos gimnázium) részére. 

 4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: Megállapodás-kötéstől számított 3. tanév vége

 5. A teljesítés helye, tanulói létszám (1-6) feladat ellátási hely azonosítóval és OM azonosítóval: Christophorus Waldorf Általános Iskola és AMI, 1171 Budapest, Edző utca 24., OM azonosító: 203192, tanulói létszám: 22 fő

 6. Az ajánlatok értékelési szempontja: A beérkezett pályázatok értékelése a Rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján kerül végrehajtásra, és a legmagasabb pontszámot elérő ajánlat kerül a Fenntartó által elfogadásra.

 7. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Köztartozás mentességről szóló igazolás beküldése a pályázati anyag megküldésével egy időben (NAV adatbázisból történő nyomtatás elégséges), – Alkalmatlan, ha a nevezett igazolásokból pályázató nem tud az eljárás ideje alatt a pályázati anyaghoz csatolni vagy köztartozás mentességről kiállított igazolást, vagy 0-ás igazolás, amely 30 napnál nem régebbi. Nem megfelelő gazdasági, pénzügyi alkalmasság esetén az ajánlatot az ajánlatkérő nem veszi figyelembe.

 8. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok leadásának helye: 2017. június 18., e-mail:

   

  kapcsolat@waldorfblog.hu

 9. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Kizárólag magyar nyelven benyújtható.

 10. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: Nincs kikötve biztosíték

 11. A tárgyalás: A pályázat kiírója a beküldött pályázati anyagok alapján dönt

 12. Egyéb információk:

  1. Kapcsolattartó elérhetősége: Bondorné Kis Andrea, e-mail:

    

   bondorne.kisandi@gmail.com

   , tel: 06-20/248-3966

 13. Egyéb kikötések:

  1. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló rendelet értelmében 2017/2018-ra csak olyan beszállító adhat be ajánlatot, aki rendelkezik a 13/2017. (II. 28.) számú Kincstár Közlemény szerinti előzetes jóváhagyással.

  2. Az ajánlatot tenni szándékozó beszállítók ajánlatukat a Rendelet 5.§ (1) és (4) bekezdésében foglalt rangsorolási szempontokat igazoló iratok határidőre történő benyújtásával tehetik meg.

  3. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a NAV 0-s igazolását vagy adatbázisból kinyomtatott igazolását.

  4. Az ajánlatokat e-mailen kérjük elküldeni „Iskolagyümölcs-program 2017/2018” tárgy megjelöléssel.

  5. Az ajánlattétellel kapcsolatos kérdéseket 2017. június 16-ig lehet feltenni a

    

   kapcsolat@waldorfblog.hu

    

   email címen, a pályázat nevének feltüntetésével.

 14. Jelen árajánlatkérés nem minősül kötelezettség vállalásnak árajánlat kérőjétől.

 15. Az ajánlatkérés megküldésének napja: 2017. június 13.

A felhívás letölthető innen: Ajánlatkérési felhívás IGyP 2017