Képek az első osztály mindennapjaiból

Háromnegyed nyolc van, a gyerekek megérkeznek az iskolába. A teremben a szőnyegen néhányan ébredeznek, mások építenek, az éberebbek  fogócskáznak, játszanak, miközben az osztálytanító teát főz, készül a közös napkezdésre.

8 órakor, amikor a gyerekek meghallják az osztályuk csengőszóját, sorba állnak a teremnél, és a tanító mindenkivel kezet fog- ez az első találkozás a gyermek és az osztálytanító között, a közös munka kezdete. A terembe érkezve körbeáll az osztály, az osztálytanító meggyújtja a gyertyát, megcsendül a metalofon: fohászhoz készülődnek.

Felragyog a nyájas nap,
Ő világít egész nap.
Lélek, szellemhatalom
Mozdítja lábam és karom.
A napfényben Istenem
Ember erőm tisztelem,
Melyet a Te jóságod
A lelkünkbe beoltott,
Hogy lehessek szorgos,
Tudnivágyó, dolgos.
Fény és erő Tőled ered,
Szeretet és hála Neked.

Ezután közösen köszönnek, ez már az osztály találkozása az osztálytanítóval- kezdődik a közös munka.
Az osztály körben leül a szőnyegre, néhány gyerek kiosztja a teát, közben énekelnek. A dal végén a mesegolyó elindul az útjára, akihez elérkezik, mesélhet az előző napjáról, élményeiről.
A beszélgetőkör után kezdődik a reggeli kör, ahol verseket szavalnak, dalokat énekelnek közösen a gyerekek, mozgással kísérve őket. A ritmusokkal dolgozva egyre jobban összpontosul a figyelem, egyre inkább felébrednek a testek, mindenki maga mögött hagyja a reggeli eseményeket, az osztály már egy hullámhosszon van: együtt tapsolnak, dobognak, adogatják a babzsákokat, lengetik a selyemkendőt. A ritmikus rész végén előkerül a furulya, pentaton dallamok hangzanak fel.

Ezt követően már szorosan vett értelemben is az epocha anyaga kerül előtérbe. Három epocha jelenik meg az első osztályban, formarajz, írás és számolás.
Formarajz epochán az egyenestől és görbétől indulva járják és rajzolják végig a gyerekek a világban megjelenő formákat: egyenest, görbét, kört, spitált, lemniszkátát, és ezek különböző átalakulásait.
Írás epochákon egy meséből kiemelkednek képek és hangulatok,  minden hangulat és kép pedig egy betűt rejt. Első osztályban, az év végéig a nagy nyomtatott betűkkel ismerkednek meg a gyerekek.
A számolás korszakokban először a számok írását tanulják meg a gyerekek, majd megismerkednek a négy alapművelettel, tapasztalatot szerezve mindegyik sajátos minőségéről.

Minden munka a mozgásból indul, a formákat, betűket, számokat lejárják, termésekből kirakják a gyerekek, a füzetbe csak egy munka lezárásaként kerülnek be a rajzok.

A füzet bezárását egy mese követi. Az első osztály a tündérmesék világában telik, egy hétig minden nap ugyanazt  a történetet hallgatják meg a gyerekek, egyre inkább elmélyednek benne, dolgoznak bennük a belső képek.

A mese után közösen tízóraiznak, majd egy nagyszünet következik, amikor ha esik, ha fúj, az udvaron játszanak a gyerekek, fára másznak, fogócskáznak, építenek.

A nagyszünetet követően a szakórák ideje következik. Első osztályban 8 szakóra váltakozik: kézimunka, festés, zene, mozgás, euritmia, angol, német és szabadvallás. Általában délben ér véget az utolsó óra, az osztály ebédelni indul, majd kezdetét veszi a napközi. Mivel az elsősök hamar elfáradnak, ezért fontosnak tartjuk, hogy hamar hazamenjenek, és kipihenten, újult erővel térjenek vissza másnap.

Kategória: Hírek | A közvetlen link.