Pedagógusaink

 

Osztálytanító és alapító: Türkössy Szilárd

Még nem láttam olyan Waldorf-családot, akik megbánták, hogy végigmentek ezen az úton.

15 éve vagyok Waldorf-tanár, feleségemmel 7 éve élek Pécelen, 2 kislányunk büszke édesapjaként. A 15 év alatt pedig nem csak tanítottam, hanem cikkeket írtam, fordítottam, szaklapokat szerkesztettem és kutató munkát is végeztem. Főként Waldorf-gimnazistákkal, de általános iskolásokkal is foglalkoztam. Elsősorban angol nyelvet tanítottam, emellett biológiát és földrajzot is. Sokszor megtapasztaltam persze, hogy bár azt hittem, én tanítok, valójában a gyerekek sokkal többet tanítottak nekem.

12 évig dolgoztam a Gödöllői, majd három évig a Fóti Waldorf Iskolában. Többször jártam külföldön, voltam például Németországban, ahol a Potsdami Waldorf Iskolában alkalmazott portfolió műfaját igyekeztem alaposabban is megismerni. Ezt kollégáimmal bevezettük újításként a gödöllői és fóti iskolákban. Emellett Dr. Mesterházi Zsuzsa meghívására tanítok az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Waldorf-tanárképzésén. Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, és igazán boldog vagyok, hogy amit magam számára a sors kegyelméből összeszedhettem, azt tovább is adhatom a magyar Waldorf-iskolák felé.

Waldorf-pedagógiával kapcsolatos szaklapok és újságok létrehozásában is közreműködöm: jelen pillanatban a Nevelésművészet című Waldorf-pedagógiai szaklapot szerkesztem, valamint részt vettem a Metamorfózis című folyóirat és a gödöllői iskola újságjának szerkesztői munkájában. Rengetem cikket fordítottam és írtam a Waldorf-pedagógiáról, interjúkat készítettem és készítek, emellett nagyon sok továbbképzésen vettem részt itthon és külföldön egyaránt. Ebből kifolyólag nagyon jó kapcsolatot építettem ki számos hazai és külföldi intézménnyel, kollégával, még a tengerentúlon is.

Hosszú éveken át formálódtam Kovács Gabriella antropozófiai tanuló- és munkacsoportjaiban, amiért nem lehetek elég hálás. Ma már – ha tanítómat nem is érhetem utol – magam is több antropozófiai tanulócsoportban igyekszem hozzásegíteni az elkötelezetteket, hogy együtt fejlődjenek az általuk választott úton. Tagja vagyok a Magyar Antropozófiai Társaságnak is. Nagyon érdekelt, hogyan alakul a Waldorf-diákok sorsa az érettségi után, a munkába állásuk, az életben való boldogulásuk. Ezért kutatásokat végeztem az érettségi és felvételi eredményeikkel kapcsolatban, valamint mélyinterjúkat készítettem további útjukat érintően egykori Waldorf-iskolásokkal, hogy válaszokat kapjak a kérdéseimre. Igen biztató eredmények születtek! Ezen a téren az egyik olyan dolog, ami a legmélyebben érintett meg, hogy a végzett Waldorf-iskolások milyen bátran és szabadon, micsoda kezdeményezőkészséggel és nyitottsággal állnak elébe annak, amit Lehetőségnek élnek meg, és amit életnek hívunk. Ezt persze a legjobban ők maguk tudják interpretálni, ezért legutóbb épp a tanárképzésre hívtam meg két egykori diákot. Mélységes öröm volt látni, mennyire lelkesítően és megerősítően tudtak hatni a hallgatókra, és hogy milyen biztatás, visszaigazolás volt ez mindannyiunk számára, hogy érdemes…

 

Osztálytanító: Kertész Edina

Kertész Edina vagyok, Szolnokon születtem, de a Mátrában töltöttem a gyerekkoromat. Gyógypedagógusként végeztem, értelmileg akadályozottak tanára és pszichopedagógus szakon. Elsősorban részképesség-fejlesztés és mozgásfejlesztés területén képeztem magam tovább. Többnyire nevelési tanácsadókban – mai nevén pedagógiai szakszolgálatnál – dolgoztam. Mindig olyan gyerekek kerültek hozzám, akik valamiért kilógtak a sorból. Két gyermekem van, akik waldorf iskolába jártak, illetve járnak.

Pályám kezdete óta szinte végig gyerekekkel foglalkoztam, kisbabától kamaszkorig, minden korosztállyal.  Az Óbudai Waldorf iskolában négy évet dolgoztam, miután elvégeztem az Extra Lesson fejlesztőtanári képzést, ami a Waldorf-pedagógia emberképén alapul.

Egy Waldorf-iskolában sokkal inkább egyéni utak vannak, a szülőkre jóval több fizikai és anyagi teher hárul, ami által megélheti, hogy véghez visz valami kézzelfoghatót. Otthagyja szeretetét, gondoskodását abban a térben, ahol a gyermeke tölti a napjait. Ez sok esetben napi, heti takarítást is jelent. Nincs minden előre, részletesen megírva, kreativitás és rugalmasság mindenképpen jól jön, no és sok-sok alkalmazkodás egymáshoz, a többi szülőhöz, a gyermekekhez. Nem mindenkinek megy könnyen annak megélése, hogy erőteljesen hatunk egymásra. Ám az önismeret és újfajta világlátás, ami ezáltal megszületik az emberben, végül megéri a fáradozást.
2018 szeptemberében kezdtem a tanítást a Christophorus Waldorf Iskolában, mint osztálytanító. Az a tapasztalatom, ha a szülőben megvan a bizalom,  hogy gyermeke jó helyen van, és együtt tudják segíteni a gyermekeket útjukon az  iskolában dolgozó pedagógusokkal, akkor minden felmerülő nehézséget meg tudnak majd közösen oldani.

 

Osztálytanító: Hegedűs Bea

Mindig arra készültem, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni. Az általános iskolai évek után Óvónőképzőben folytattam a tanulmányaimat, lelkesen készültem már az első évtől kezdve a szakmai gyakorlatokra. Sok remek élményt, örömöt éltem át a gyerekek között az óvodákban eltöltött idő alatt. Azonban megszületett bennem a döntés, hogy idősebb, nagyobb gyerekekkel fogok foglalkozni. Érettségi után ezért mentem az ELTE tanárképzőjére, ahol magyar-történelem szakon diplomáztam.

Tanítottam két állami iskolában, és közben éreztem, hogy ez nem az az út, amin nekem járnom kell. Ebben a felismerésben segített, hogy a lányom Waldorf-óvodás volt, majd Waldorf-iskolába járt. Boldogan voltam tagja szülőként az óvodai és az iskolai közösségnek, ismerkedtem a pedagógiával: ébresztgetett, nyitogatott, és kezdtem másképp figyelni a gyerekekre, a világra. Az utam a Waldorf-továbbképzésre és 1999-ben tanárként a Kispesti Waldorf Iskolába vezetett.
Kinyílt előttem a világ, újabb és újabb szépségeit, színeit, mélységeit fedeztem fel.

Fontosak a Waldorf-intézmények; fontos számomra a Waldorf-pedagógia.

Pedagógusként és szülőként is az érkező individualitások életbe belépését segítjük. Nemes feladat átadni, megmutatni a gyerekeknek, hogy a világ jó, szép és igaz, és nagyszerű részese lenni annak a folyamatnak, amelyben a gyerekek valódi ismeretet kapnak a világról.

A mi részünkről szükséges, hogy a mindennapokban tudatosan őrizzük, fejlesszük ezt a pedagógiát… És amikor mindez párosul azzal, hogy a sorsuk által idevezetett gyermekek szülei egyre tudatosabban, megértésből támogatják az iskolában folyó munkát, akkor a gyerekek biztonságban, harmonikusan növekedhetnek.

Egy antropozófiai alapokra építkező intézménynek, közösségnek jövőt hordozó módon kell élnie, fejlődnie; mi is erre törekszünk.

Örömmel veszek részt a Christophorus Waldorf Iskola mindennapjaiban, izgalmas együtt lenni kíváncsi, nyitott, olykor csibész gyerekekkel, és szeretek együtt gondolkodni, tevékenykedni kollégáimmal.

Bízom az iskola erősödésében, növekedésében.

 

Osztálytanító: Papp Réka

Papp Réka vagyok, az ELTE tanító szakán végeztem. Általános iskolában Waldorf-iskolába jártam, ez az időszak nagyon meghatározó része volt az életemnek. Olyan jó élményeket, tapasztalatokat szereztem, amik a mai napig fontosak számomra.
Már a waldorfos éveim ideje alatt egyértelmű volt számomra, hogy Waldorf-osztálytanítóként képzelem el a jövőmet, az ide vezető út volt a kérdéses: tanárként, vagy tanítóként tanuljak tovább. Egy évet töltöttem az ELTE néprajz szakán, ez idő alatt pedig megérett bennem a döntés: tanítóként szeretném a pályámat elkezdeni. Az egyetemi gyakorlataim csak megerősítettek abban, hogy a Waldorf-iskola az a hely, ami a legjobb mindenkinek – gyereknek, szülőnek, tanítónak egyaránt. Amit korábban csak éreztem, az egyre inkább tudatos döntéssé vált.
Gyerekekkel az egyetem alatt kezdtem el foglalkozni. Különböző nyári táborokban táboroztattam, illetve felvételi felkészítéssel is foglalkoztam, emellett egy gyermekotthonban mentorként dolgozom két éve.

 

 

Euritmia tanár: Slonszki Gyöngyi

 

Kézimunka tanár: Győrffy Lili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angol – ének-zene: Király Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napközis és Bothmer tanár: Rencz Máté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napközis tanár: Szép Ágnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopédia, fejlesztés: Hegedűs Csilla

Iskolatitkár: Massza Regina

Takarítás, konyha: Juhász Marcsi