Pedagógiánk

Mi a Waldorf

 A Waldorf-pedagógia egy igazán gyermekközpontú oktatási irányzat. Elismeri és tiszteletben tartja minden gyermek egyediségét, és a tárgyi tudás átadásán túl nagy hangsúlyt fektet a művészi és társas készségek fejlesztésére is. Már a Waldorf-óvoda igyekszik olyan légkört teremteni, amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat, és ebben a védett közegben szabadon kibontakoztathatják képességeiket, személyiségüket. Mindez olyan tevékenységeken keresztül valósul meg, mint a kreatív játék, a művészeti alkotás, a mesés, verses, énekes, bábos foglalkozások, az ünnepek, aktív részvétellel a mindennapi tevékenységekben (például az étel elkészítésében).

A Waldorf-iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik. A szív iskolája, mert a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének nagy szerepet tulajdonít. A kéz iskolája is, mivel a kézügyesség fejlesztését ugyancsak segíti. A fej iskolázása pedig a hagyományos értelemben vett tananyag elsajátítását jelenti, de ezen túlmenően a pontos megfigyelés és az önálló gondolkodás, következtetés képességének fejlesztése is értendő alatta. Mindez játékosan, tevékenységbe ágyazottan zajlik, és mivel a gyerekek természetes érdeklődésére épít, a tanulás könnyed és örömteli.
Évtizedek tapasztalata mutatja azt, hogy a gyerekek nagyon szeretnek Waldorf-óvodába és -iskolába járni, és a későbbiekben úgy emlékeznek vissza ezekre az évekre, mint sorsformáló, az életben boldogulásukhoz kiváló alapot nyújtó időszakra. Szeretnénk minél több kisgyerek számára lehetőséget nyújtani, hogy ilyen értékes óvodai, iskolai években legyen részük.

A Waldorf-pedagógiáról további írások, hasznos információ található a blogon, ide kattintva.